Privacyverklaring

Peter Lusse is presentator, spreker, zanger, cabaretier, acteur, trainer, coach, schrijver, vertaler en trouwambtenaar. Deze Privacyverklaring gaat vooral over de functies trainer/coach en trouwambtenaar, maar kunnen ook boekingen als optredend artiest en/of schrijver betreffen. Bij al deze activiteiten zijn het noteren van contact- en andere gegevens noodzakelijk.

Persoonsgegevens
Wanneer je je aanmeldt voor een workshop of training, of wanneer je contact met mij opneemt mbt het voltrekken van je huwelijk, of wanneer je mij boekt als artiest of schrijver, worden er vanzelfsprekend contactgegevens genoteerd.

Het gaat daarbij om je naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Op deze manier is het mogelijk met elkaar overleg te plegen over optreden, workshop, training of bruiloft, of andere overeenkomst en is het mogelijk declaraties correct te adresseren. . Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld of gepubliceerd en worden verwijderd binnen drie maanden na beëindiging van de overeenkomst. Dit met uitzondering van de declaraties. Die blijven in de administratie zolang de Belastingdienst voorschrijft. Dat doen we om facturen te kunnen archiveren, BTW-aangifte te kunnen doen en betalingen te kunnen innen en om de Belastingdienst de verplichte inzage in de bedrijfsvoering te verschaffen. Peter Lusse deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij we daartoe wettelijk worden verplicht door toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren, óf tot je jezelf te kennen geeft uit mijn administratie verwijderd te worden. Met uitzondering van voornoemde declaraties.

Peter Lusse kan niet controleren of een bezoeker van onze website meerderjarig is.

Peter Lusse verwerkt geen andere gegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers, tenzij deze actief aan ons zijn verstrekt. Peter Lusse heeft een Facebook- en LinkedInaccount maar gebruikt verder geen sociale media muv SMS en Whatsapp.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Gegevensverwerking en -overdraagbaarheid
Peter Lusse  geeft je het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens door te sturen naar jezelf of een door jou genoemde organisatie. Wil je gebruik maken van genoemde rechten of heb je andere vragen over de gegevensverwerking, neem dan contact op via het contactformulier van deze site. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Peter Lusse wijst erop dat je via de volgende link de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming en beveiliging
Peter Lusse neemt de bescherming van je gegevens serieus en staat open voor suggesties en vragen. De site als ook het andere mailverkeer gebruiken anti-virussystemen op inkomende en uitgaande emails. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd worden of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier van deze site .