De Uitvaartspreker

Afscheidstoespraak
Een toespraak op de uitvaart van degene waar u van houdt, kan veel geven. Woorden die recht doen aan degene van wie u afscheid neemt, kunnen dat afscheid verdiepen. Het op een zuivere manier verwoorden wat hij of zij voor u betekende, hoeveel u van hem of haar gehouden heeft, kan het omgaan met het verlies toch betekenisvol maken. En dat kan u tot steun zijn in de periode die u tegemoet gaat. Het gevoel dat u in staat bent geweest hem of haar “in stijl uit te zwaaien.”

Handje helpen
Als u het moeilijk vindt om op de uitvaart te spreken, of om zo’n afscheidstoespraak te schrijven, kan ik u helpen met het op papier zetten van wat u wilt delen met de andere nabestaanden. En als u het moeilijk vindt om zelf het woord te voeren op de bijeenkomst, kan ik dat ook voor u doen.

Hoe pakken we het aan?
Ik kom naar u toe en luister naar uw verhaal. Naar wat u wilt dat er gezegd wordt over degene van wie u afscheid neemt. En ik zal u, indien nodig, ook vragen stellen. En zo maken we samen het verhaal dat u verteld wilt hebben.
Vervolgens ga ik dat verhaal uitwerken tot een mooie, respectvolle afscheidstoespraak. Die leg ik dan weer aan u voor en we zetten samen de puntjes op de “i”.

Als u zelf die toespraak wilt houden, stellen we hem af op uw manier van spreken. Ik kan u, als u dat wilt, ook nog helpen met spreektips: Een paar simpele aanwijzingen kunnen u helpen om bij het spreken op de bijeenkomst  stevig in uw schoenen te staan. Dan komt uw In Memoriam beter tot zijn recht.
Als zelf het woord voeren u te zwaar valt op zo’n beladen dag, kan ik dat van u overnemen en namens u de toespraak houden.

Samengevat: wat kan ik voor u doen?

  • Samen met u uw verhaal onder woorden brengen
  • De toespraak uitschrijven
  • Overleg plegen met eventuele andere sprekers, om te voorkomen dat toespraken elkaar overlappen
  • Een door u zelf geschreven toespraak lezen en aanscherpen
  • U helpen met tips voor het spreken
  • De toespraak namens u houden
  • Ik kan ook de hele bijeenkomst presenteren; de genodigden verwelkomen, eventuele sprekers inleiden, de toespraak houden en de bijeenkomst afsluiten. Dit uiteraard in nauw overleg met uw uitvaartbegeleider

Live stream en videoregistratie

Tegenwoordig wordt er veel gewerkt met camera; mensen die niet aanwezig kunnen zijn kunnen de bijeenkomst middels een live stream volgen, of later terug kijken.
Om het afscheid ook écht met deze mensen te delen, is het belangrijk de camera bij de toespraak te betrekken. Ook hierin kan ik een bijdrage leveren, dankzij mijn ruime ervaring met camerapresentatie.

Met een jarenlange historie als spreker, speechschrijver en sprekerscoach in mijn rugzak kan ik u op al deze terreinen bijstaan. Om u te helpen een afscheid neer te zetten waar u met een goed gevoel op terug zult kunnen kijken.

06-54 94 3001
peterspreekt@xs4all.nl

Gedicht
Een mooi, toepasselijk gedicht kan soms het hart raken en zo een beetje steun geven. Uiteraard zal ik met plezier een gedicht van uw keuze voordragen. Of u helpen het voor te dragen.
Hier een gedicht van eigen hand….

foto: Astrid Huis